Relatietherapie Utrecht

Hebben jullie steeds vaker ruzie? Zijn er bepaalde onderwerpen waar jullie samen niet meer uitkomen? Missen jullie de intimiteit van vroeger? Hebben jullie twijfels of jullie met elkaar door willen gaan? Of zoeken jullie juist meer verbinding met elkaar. Op dit soort momenten kan Relatietherapie Utrecht jullie helpen. Door samen te kijken naar wat jullie verbindt en de negativiteit om te buigen in positiviteit kan het tij worden gekeerd en kunnen jullie als stel sterker uit de strijd komen.

Elkaar goed leren begrijpen

In een relatie komen twee persoonlijkheden bij elkaar met ieder hun eigen verleden, wensen, gedachten en ervaringen. De manier waarop jij reageert, kan dus heel anders zijn dan de manier waarop je partner dat doet en dat mag ook. Een relatie hoeft niet op elk moment in harmonie te verlopen. Een woordenwisseling of ruzie is gewoon en dat kan soms heel gezond zijn. Voorkom echter dat negatieve uitingen de overhand krijgen en probeer het gelukkige gevoel dat jullie ooit verbond weer terug te vinden.

Werken aan de relatie

De sleutel tot een succesvolle relatie hangt onder andere af van de wil om aan de onderlinge verbondenheid te blijven werken. Als een van de beide partners het gevoel heeft niet gehoord te worden, zal op meerdere manieren worden geprobeerd dit kenbaar te maken aan de andere partij. Helaas gebeurt dit vaak niet door op een rustige manier met elkaar te praten.

Wanneer je continu ervaart dat je partner zich op een negatieve manier naar jou toe uit, kan het zijn dat jij je uit zelfbescherming terugtrekt of op dezelfde manier reageert als je partner. Hierdoor zal jouw partner zich nog meer in de steek gelaten voelen en wordt het steeds moeilijker om problemen te bespreken en gaan boosheid en verdriet overheersen. De verbintenis tussen jullie komt onder druk te staan en jullie belanden in een vicieuze cirkel. Dan is het tijd om het tij te keren en weer tot de kern van jullie samenzijn te komen.

Patronen doorbreken met relatietherapie

Als een bepaalde manier van reageren al heel lang bestaat, is het lastig om hier ineens verandering in aan te brengen. Relatietherapie zal jullie helpen op een effectieve manier de problemen onder ogen te zien en verandering aan te brengen in de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Hierbij is er uitgebreid ruimte voor jullie beiden om kenbaar te maken wat het effect van de relatieproblemen is op jullie tweeën.

EFT relatietherapie Utrecht

Verbinding en hechting vormen de basis van EFT-relatietherapie. Elke relatie kent haar eigen problemen en uitdagingen. De behoeften en verwachtingen tussen partners verschillen. Dat is heel normaal. Door relatietherapie begeleiden ik jullie om je verlangens naar elkaar uit te spreken en écht naar elkaar luisteren.

EFT-relatietherapie biedt ondersteuning en begeleiding. Zodat er weer ruimte ontstaat om elkaar te zien en te horen. Open communicatie is essentieel om de binnenwereld van een ander te kunnen begrijpen. Dit gebeurt op een dieper niveau, waardoor jullie ontvankelijker worden voor elkaars gevoelens. Als je inzicht krijgt in de belevingswereld van jou en je partner zorgt dat voor begrip. Dan wordt het weer mogelijk om de ander te kunnen troosten.

Als jullie van elkaar begrijpen wat bepaalde emoties en ervaringen met een ander doen, kun je daar rekening mee houden en er zijn voor de ander. De verbinding tussen jullie zal sterker worden en de communicatie zal op een positievere manier verlopen. Samen weer gelukkig door het leven gaan, ligt dan weer binnen handbereik.